• romana
  • engleza

Stagii de practică

          Sitco a derulat ca titular un proiect cofinanțat din fonduri europene, în parteneriat cu Universitatea din Craiova,

un proiect denumit "Stagii de practică - Parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piața muncii".

          Proiectul a avut un buget de 300.000 euro, acesta indeplinindu-și scopul de a desfășura stagii de practică pentru

un număr de 250 de studenți, in Sitco și in alte fabrici de profil tehnic din Craiova.