• romana
  • engleza

COMAND

            Firma SITCO a aplicat la proiectul COMAND "Creșterea nivelului de calificare a angajaților din industria

constructoare de mașini prin informare, formare profesională continuă, orientare și consiliere pentru calificarea

Operator la Mașini unelte cu COMANDă numerică" in valoare totală de 500.000 euro, proiect finanțat prin fonduri

europene. În cadrul acestui proiect au absolvit cursurile de calificare și au primit certificate 130 de operatori la

mașini unelte cu comandă numerică.

            Certificatele sunt emise sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalității de Șanse, precum si a

Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, aceste certificate fiind recunoscute în Uniunea Europeană.

            În cadrul proiectului COMAND, o parte din fonduri au fost alocate pentru dotarea unei săli de curs

cu masini unelte educaționale cu comandă numerică SIEMENS și cu calculatoare și anume:

Freză cu 3 axe de lucru și magazie de scule   1 bucată
Strung normal cu universal și două axe de lucru 2 bucăți
Calculatoare PC 30 bucăți
Licențe SIEMENS  30 bucăți